elpreco
Radial plus invest Radial plus invest Radial plus invest
Planșee prefabricate
Fose septice
Garduri ornamentate
Articole pentru fântâni
Pavaje, Bordure
Articole decorative
Casiuri, Rigole și Bolțari

Planșee cheramzit-beton

Sistemele constructive utilizate, în domeniul construcţiilor cu puţine niveluri, în ultimii ani au condus la mutaţii semnificative în conceptul şi alcătuirea acestor tipuri de structuri. Intrarea pe piaţă a unor materiale noi cu caracteristici superioare materialelor tradiţionale, eficiente şi economice sub toate aspectele, au impus necesitatea de cunoaştere mai aprofundată a comportării acestora, dincolo de aspectele legate de productivitate şi de aspectele economice. In acest context este necesar să se respecte, pe lângă standardele de produs, şi reglementările specifice pentru fiecare tip de structură în parte.

Implementarea unui nou sistem constructiv, utilizând materiale noi de tip grinzi prefabricate din bston si corpuri de umplutură cu suprabetonare, trebuie să respecte cerinţele impuse utlizării acestora în zone seismice. Simplitatea sistemului (compus din elemente uşoare modulare ce nu necesită măsuri speciale de montaj) trebuie să fie completată cu capacitatea acestuia de a răspunde cerinţelor de comportare privind asigurarea caracterului spaţial al structurii şi a capacităţii de a răspunde capabilitătii de conlucrare cu celelalte elemente structurale.
planseu
Toate elementele sunt incercate si certificate de catre ICECON CERT Bucuresti. Societatea este acreditata dupa SR EN ISO 9001:2008 ; SR EN ISO 9001:2008/ AC: 2009Radial plus invest materiale de constructii
Radial plus invest materiale de constructii
planșee chramzit-beton - fose septice - garduri ornamentate - articole pentru fântâni - pavaje 
articole decorative - bolțari - bordure - galerie - elemente funerare - galerie -